start

LV LT | DE RU EN
Ziņas Foto Semināri Travelnews.lv Abonēt!
Info serviss
Baltijas ziņas
Pasaules ziņas
Intervijas
Pārdošana
Bizness
Reklāmraksti
PROFESIONĀĻI
Gada cilvēks tūrismā
Sludinājumi
Tūrisma termini
Par mums
Par mums
Curriculum Vitae
ABONĒŠANA
Reklāma
Kontakti
Autortiesības
Home
 

ViA-2007-diplomdarbs: Inga Salmiņa „Tūrisma augstākās izglītības attīstības jautājumi Latvijā“

(skatīts - 5185x)

KOPSAVILKUMS

Pētnieciskais darbs „Tūrisma augstākās izglītības attīstības jautājumi Latvijā” sastāv no trīs pamatdaļām, kurās veikta tūrisma studiju iespēju un procesu izpēte. Pirmā daļa ir teorētiskā bāze par tūrisma augstāko izglītību, otrā daļa ir studiju iespēju apkopojums un izvērtējums, bet trešajā daļā ir veikta reālās situācijas analīze, izmantojot aptaujas metodi - studentu un tūrisma nozares uzņēmumu pārstāvju anketēšanu.

Pētnieciskajam darbam tiek izvirzīta hipotēze - augstākajai tūrisma izglītībai Latvijā ir liela ietekme kvalitatīva tūrisma produktu veidošanā un ieviešanā.

Darba mērķis ir izpētīt un novērtēt tūrisma augstākās izglītības iespējas Latvijā. Lai sasniegtu šo mērķi, tiek apskatīta augstākās izglītības sistēma un tās regulējošie dokumenti Latvijā un Eiropā, noskaidrotas un izanalizētas tūrisma augstākās izglītības iespējas Latvijā, kā arī iegūts pēdējo kursu studentu un tūrisma nozares uzņēmēju viedoklis par tūrisma augstāko izglītību. Ņemot vērā pētījumu rezultātus, tika veikti secinājumi un sniegti ierosinājumi tūrisma augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanai.

Informācija par tūrisma studiju programmām iegūta no augstskolu oficiālajām mājas lapām, studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumiem, kas ņemti no Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra mājas lapas.

Darba pirmajā, teorētiskajā nodaļā ir apkopota informācija par tūrisma augstāko izglītību Latvijā, apskatot augstākās izglītības sistēmas shēmu, Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanu – Boloņas procesu un tā nozīmi, studiju programmu licencēšanas un akreditēšanas procesa posmus un nozīmi, studiju programmu vēsturisko attīstību Latvijā un uzņemšanas prasības, lai studētu tūrisma vadību.

Otrajā daļā ir apskatītas un izpētītas tūrisma studiju iespējas Latvijā un izveidots tūrisma studiju programmu apraksts un salīdzinājums. Tiek apskatītas tūrisma studiju programmu mērķi un perspektīvas, studiju specializācijas un iegūstamās kvalifikācijas, kā arī studiju saturs, ilgums un forma.

Trešajā, praktiskajā daļā ir apkopoti rezultāti no tūrisma studentu un uzņēmēju aptaujām par tūrisma izglītību Latvijā, veikts kopsavilkums un secinājumi par iegūtajiem rezultātiem, kā arī doti ieteikumi tūrisma studiju programmu pilnveidošanai un veiktas prognozes tūrisma augstākās izglītības attīstībai un nozīmei Latvijā nākotnē. Tika izveidotas divas aptaujas – pēdējo kursu tūrisma studiju programmu studentiem, lai noskaidrotu viņu viedokli par tūrisma augstākās izglītības situāciju un studiju procesu, un otra aptauja – elektroniska intervija uzņēmumu pārstāvjiem, kas darbojas tūrisma nozarē Latvijā, kas ir būtiski, jo dzirdēta kritika no tūrisma nozares uzņēmēju puses par tūrisma absolventu nepilnīgu sagatavotību darbam tūrisma uzņēmumos un organizācijās. Viņu viedoklis ir svarīgs, jo tādējādi ir iespējams pilnvērtīgāk veikt secinājumus par tūrisma studiju procesa nozīmi jauno tūrisma speciālistu sagatavošanā un dot ieteikumus par tūrisma studiju programmu izpildes procesa uzlabošanu.

Pētnieciskā darba galvenais secinājums ir sekojošs: augstākā tūrisma izglītība Latvijā ir vēl attīstības stadijā, tomēr vērtējama ļoti pozitīvi - ir tendence strauji attīstīties un pilnveidoties, un piemīt perspektīva nākotne un izaugsmes iespējas.


Vēlos saņemt ziņas e-pastā  
Sūtīt draugam  
 

Pagaidām vēl neviens komentārs nav saņemts!
Vārds ieraksti rezutātu:

Jūsu komentārs (komentāri, kas neatbilst morāles normām, tiks dzēsti) 
Reklāma

All rights reserved © 2002 - 2015 www.europa-tourismus.de | Design & maintenance © 2000 - 2015 1st-studio.com 3saules

My status Latvijas Reitingi Rambler's Top100

webstatistics
webstatistics
ViA-2007-diplomdarbs: Inga Salmiņa „Tūrisma augstākās izglītības attīstības jautājumi Latvijā“ |
Travel RSS