start

LV LT | DE RU EN
Ziņas Foto Semināri Travelnews.lv Abonēt!
Info serviss
Baltijas ziņas
Pasaules ziņas
Intervijas
Pārdošana
Bizness
Reklāmraksti
PROFESIONĀĻI
Gada cilvēks tūrismā
Sludinājumi
Tūrisma termini
Par mums
Par mums
Curriculum Vitae
ABONĒŠANA
Reklāma
Kontakti
Autortiesības
Home
 

ViA-2007-diplomdarbs: Līga Rokpelne „Biosfēras rezervāts kā tūrisma galamērķis. Ar Šlēzvigas – Holšteinas Vatu jūras, Halligu un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu"

(skatīts - 4871x)

KOPSAVILKUMS

Diplomdarbs „Biosfēras rezervāts kā tūrisma galamērķis. Ar Šlēzvigas – Holšteinas Vatu jūras, Halligu un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu kā tūrisma galamērķa piemēru”

Lai pierādītu, ka biosfēras rezervāts var kalpot par tūrisma galamērķi un tajā pat laikā nodrošināt reģiona ilgtspējīgu attīstību un ka Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts var būt par šādu vietu, tika veikts kvalitatīvs pētījums ar sekojošu mērķi: Iepazīstināt ar UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Apvienoto Nāciju Izglītības, Zinātnes un Kultūras Organizācija) programmas „Cilvēks un biosfēra” noteiktajiem biosfēras rezervātiem un iespējām, ko šīm teritorijām sniedz ilgtspējīga tūrisma attīstīšana. Izmantojot Šlēzvigas – Holšteinas Vatu jūras un Halligu biosfēras rezervāta piemēra analīzi, pamatota Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta kā potenciāli attīstīta tūrisma galamērķa iespēja.

Biosfēras rezervāts. Ilgtspējība. Tūrisms. Šie ir jēdzieni, kas visbiežāk tika minēti diplomdarbā. Vai iespējams šīs lietas apvienot, bija jautājums, kas caurvija pētījumu.

Pašlaik pasaules biosfēras rezervātu tīklā ir 507 šādas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas. Tās ir īpašas vietas – modeļreģioni, kur dabas un kultūras aizsardzība tiek savienota ar reģiona ekonomisko attīstību. Visa centrā ir cilvēks kā neatņemama biosfēras sastāvdaļa.

Kā viens no ilgtspējīgas reģiona attīstības galvenajiem vecinātājiem tiek uzskatīts uz dabas un kultūras resursiem balstīts atbildīgs tūrisms. Diplomdarba gaitā autore studēja iespiestos un elektroniskos informācijas materiālus, intervēja biosfēras rezervātu administrācijas darbiniekus un vietējos iedzīvotājus un iepazinās ar tūrisma situāciju Vācijas Šlēzvigas – Holšteinas Vatu jūras un Halligu biosfēras rezervātā klātienē. Rezultātā tika pierādīts, ka biosfēras rezervāts var kalpot par tūrisma galamērķi un ekotūrisms var būt galvenais biosfēras rezervāta ilgtspējīgas attīstības veicinātājs.

Diplomdarbā ietvertas trīs nodaļas.

Pirmajā nodaļā tika sniegts ieskats biosfēras rezervātu vēsturiskajā attīstībā un šo teritoriju būtībā. Analizējot dažādus izziņas materiālus par tūrismu, kas balstīts uz dabas un kultūras resursiem, tika pamatots pieņēmums, ka biosfēras rezervātiem piemērotākais ir ekotūrisms.

Otrajā nodaļā tika aprakstīts Šlēzvigas – Holšteinas Vatu jūras un Halligu biosfēras rezervāta piemērs, kur tūrisma pakalpojumu sniegšana ir galvenais vietējo iedzīvotāju ienākumu avots.

Trešajā nodaļā analizētas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta tūrisma attīstīšanas iespējas un pašreizējā situācija šajā jomā un salīdzinātas abu iepriekš minēto biosfēras rezervātu administrācijas darbinieku aktivitātes tūrisma sekmēšanai reģionā.

Galvenās atziņas - Biosfēras rezervāti ir modeļreģioni ilgtspējīgai attīstībai ar cilvēka un dabas harmonisku mijiedarbību, kas visā pasaulē ir vienādi strukturēti un balstīti uz vieniem un tiem pašiem principiem. Viens no efektīvākajiem veidiem, kā sekmēt biosfēras reģiona attīstību, ir uz dabas resursiem balstīts ilgtspējīgs tūrisms; biosfēras rezervātam vispiemērotākais tūrisma veids ir ekotūrisms, jo tas balstīts uz ilgtspējīgas attīstības principiem; pamatojoties uz Šlēzvigas – Holšteinas Vatu jūras un Halligu biosfēras rezervāta piemēru, pierādīts, ka tūrisma pakalpojumu sniegšana var būt reģiona iedzīvotāju galvenais nodarbinātības un peļņas avots; Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts atbilst visiem priekšnoteikumiem, lai to varētu attīstīt par atpazīstamu ilgtspējīga tūrisma galamērķi nākotnē.


Vēlos saņemt ziņas e-pastā  
Sūtīt draugam  
 

Pagaidām vēl neviens komentārs nav saņemts!
Vārds ieraksti rezutātu:

Jūsu komentārs (komentāri, kas neatbilst morāles normām, tiks dzēsti) 
Reklāma

All rights reserved © 2002 - 2015 www.europa-tourismus.de | Design & maintenance © 2000 - 2015 1st-studio.com 3saules

My status Latvijas Reitingi Rambler's Top100

webstatistics
webstatistics
ViA-2007-diplomdarbs: Līga Rokpelne „Biosfēras rezervāts kā tūrisma galamērķis. Ar Šlēzvigas – Holšteinas Vatu jūras, Halligu un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu" |
Travel RSS