start

LV LT | DE RU EN
Ziņas Foto Semināri Travelnews.lv Abonēt!
Info serviss
Baltijas ziņas
Pasaules ziņas
Intervijas
Pārdošana
Bizness
Reklāmraksti
PROFESIONĀĻI
Gada cilvēks tūrismā
Sludinājumi
Tūrisma termini
Par mums
Par mums
Curriculum Vitae
ABONĒŠANA
Reklāma
Kontakti
Autortiesības
Home
 

ViA-2007-diplomdarbs: Ieva Purmale „Darbinieku motivācija viesnīcā "Wolmar" un to ietekmējošie faktori"

(skatīts - 9288x)

KOPSAVILKUMS

Diplomdarba „ Darbinieku motivācija viesnīcā „Wolmar” un to ietekmējošie faktori” ietvaros tika izvērtēts viesnīcas „Wolmar” personāls un tā motivāciju ietekmējošie faktori.

Tika pētīta darbinieku motivācija, uzņēmuma vadītājas vadības stils un tā ietekme uz darbinieku motivāciju, kā arī savstarpējā komunikācija organizācijā.

Mūsdienās darba devēji sastopas ar aktuālu problēmu – darbinieku mainība . Tiek ieguldīti līdzekļi un laiks darbinieka apmācībā un sagatavošanā, bet tā rezultātā, lai darbinieks veidotos par savas nozares speciālistu un nestu labumu uzņēmumam, darbs tiek uzteikts un darbinieks dodas jaunas vietas meklējumos. Ikviena darba devēja vēlme ir patstāvīgs un uz organizācijas mērķu sasniegšanu virzīts personāls, bet lai to sasniegtu nepieciešams izpētīt motivāciju ietekmējošos faktorus un noteikt nepieciešamo pasākumu kopumu .

Lai noskaidrotu viesnīcas „Wolmar” darbinieku motivāciju un to ietekmējošos faktorus tika izmantotas kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes.

Kvalitatīvās pētījuma metodes ir literatūras izpēte par motivācijas, vadības stilu un komunikācijas elementu teorijām, kā arī tika veikti novērojumi, izmantotas intervijas ar viesnīcas darbiniekiem un vadītāju, lai tuvāk izpētītu esošo situāciju un problēmas.

Kā kvantitatīvā pētījuma metode tika izmatota darbinieku anketēšana, kuras mērķis bija izpētīt viesnīcas „Wolmar” darbinieku motivāciju un to ietekmējošs faktorus.

Pirmajā nodaļā tika aplūkots motivācijas jēdziens un tā būtība. Kā arī kādu labumu gūs uzņēmējs, ja tiks nodrošināts motivācijas dzinējs. Laikam ejot un attīstoties gan tehnoloģijām, gan sabiedrībai kopumā arī motivācijas teorijas ir izgājušas savu attīstības ceļu,. Šajā nodaļā papildus tika gūts ieskats motivācijas teoriju attīstībā un aprakstītas satura motivācijas teorijas, kas ir visbiežāk pielietotās motivācijas teorijas praksē. To pamatā ir cilvēku vajadzību noteikšana un iekšējo tieksmju , kas iespaido cilvēka uzvedību un liek viņiem darboties noteiktā veidā, analizēšana.

Otrajā nodaļā tiek veikta teoriju savstarpējā salīdzināšana, lai noteiktu kopējās un atšķirīgās iezīmes.

Tā kā viens no faktoriem, kas ietekmē darbinieku motivāciju ir vadītāja vadīšanas stils, trešajā nodaļā tiek aplūkotas vadītāju uzvedības grupas un vadīšanas stila veidi – autoritatīvais, demokrātiskais un liberālais, kā arī Tanenbauma un V. Šmita teorija, kas ir vispiemērotākā mazumtirdzniecības uzņēmumos.

Ceturtajā nodaļā tiek aprakstīta komunikācija organizācijā un tās elementi.

Piektajā nodaļā tiek sniegts viesnīcas „Wolmar” apraksts

Sestajā nodaļā autore veic darbinieku anketas datu analīzi, pēc jau aplūkotajām motivācijas teorijām.

Septītajā nodaļā tiek analizēta „Anketa vadīšanas stila noteikšanai” , kura izmantota, lai noteikt vadītāja vadīšanas stilu un īsi raksturotu personiskās īpašības.

Astotajā nodaļā tika aprakstīta komunikācija viesnīcā „Wolmar”, kā notiek informācijas plūsmu un tās ietekme uz darba procesu.

Devītajā nodaļā, pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, tika izstrādāts motivācijas pasākumu kopums, kas uzlabotu darbinieku attiecības kolektīvā un nodrošinātu efektīvāku informācijas plūsmu starp darba devēju un padotajiem.

Darba gaitā tika izdarīti vairāki secinājumi. Pamatā darbiniekiem nav apmierinātas sociālās vajadzības un vajadzības pēc atzīšanas, kas ir augstākā līmeņa vajadzības.

Pamatojoties uz secinājumiem autore izvirzīja vairākus priekšlikumus - ieviest motivācijas programmu uzņēmumā, nodrošināt kopējus pasākumus ārpus viesnīcas telpām, izstrādāt atalgojuma politiku, kas vērsta uz piemaksām no apgrozījuma, veicināt atgriezeniskās saites veidošanos starp vadītāju un darbiniekiem.


Vēlos saņemt ziņas e-pastā  
Sūtīt draugam  
 

Pagaidām vēl neviens komentārs nav saņemts!
Vārds ieraksti rezutātu:

Jūsu komentārs (komentāri, kas neatbilst morāles normām, tiks dzēsti) 
Reklāma

All rights reserved © 2002 - 2015 www.europa-tourismus.de | Design & maintenance © 2000 - 2015 1st-studio.com 3saules

My status Latvijas Reitingi Rambler's Top100

webstatistics
webstatistics
ViA-2007-diplomdarbs: Ieva Purmale „Darbinieku motivācija viesnīcā "Wolmar" un to ietekmējošie faktori" |
Travel RSS