start

LV LT | DE RU EN
Ziņas Foto Semināri Travelnews.lv Abonēt!
Info serviss
Baltijas ziņas
Pasaules ziņas
Intervijas
Pārdošana
Bizness
Reklāmraksti
PROFESIONĀĻI
Gada cilvēks tūrismā
Sludinājumi
Tūrisma termini
Par mums
Par mums
Curriculum Vitae
ABONĒŠANA
Reklāma
Kontakti
Autortiesības
Home
 

ViA-2007-diplomdarbs: Laura Ose „Varakļānu muižas kompleksa tūrisma attīstības koncepcija“

(skatīts - 4884x)

KOPSAVILKUMS

Diplomdarba „Varakļānu muižas kompleksa tūrisma attīstības koncepcija” mērķis bija izstrādāt Varakļānu muižas kompleksa tūrisma attīstības koncepciju, piedāvājot vairākas alternatīvas un nosakot, kura no tām ir vispiemērotākā muižas kompleksa attīstībai.

Kultūras mantojums ir visas cilvēces bagātība, kas glabā liecības par aizgājušiem laikiem, tādēļ nav pieļaujama tā iznīcināšana vai pamešana novārtā. Pasaulē jautājums par kultūras mantojuma aizsardzību un izmantošanu ticis aktualizēts jau sen un tiek regulēts gan ar valstu likumdošanu, gan starptautiskā līmenī pieņemtiem dokumentiem. Latvijai ir bagāts kultūras mantojums, kura saglabāšana atbilst visas sabiedrības interesēm. Atzīts, ka labākais vedis kā saglabāt materiālo kultūras mantojumu ir nodrošināt tā tālāku izmantošanu. Tā rezultātā daudzos arhitektūras mantojuma objektos ir izveidoti muzeji vai citas sabiedriskas iestādes vai tie nodoti izmantošanai privātīpašniekiem.

Darbs tika izstrādāts kā kvalitatīvs pētījums, kurā izmantotās metodes ir attiecīgo teorētiskās literatūras avotu izpēte par kultūras mantojumu, tā aizsardzības un izmantošanas pamatprincipiem, kultūras mantojuma izmantošanas tūrismā pieredzi Latvijā un pasaulē un Varakļānu muižas kompleksa vēsturi; intervijas ar Varakļānu pilsētas domes priekšsēdētāju Ivaru Ikaunieku un Varakļānu Novadpētniecības muzeja direktori Teresi Korsaku, kā arī Varakļānu muižas kompleksa apsekošana, kas tika veikta 2007. gada 21. martā.

1. nodaļā tika apskatīts kultūras mantojuma jēdziens, tā aizsardzības un izmantošanas pamatprincipi Latvijas likumdošanā.

2. nodaļā tika apkopoti teorētiskie materiāli par kultūras mantojuma izmantošanu tūrismā un apskatīti vairāki piemēri pasaulē – Palmses muiža Igaunijā, Palangas muiža Lietuvā, Brinkhalles muiža Somijā un Blenheimas pils Lielbritānijā, kā arī piemēri Latvijā – Krāslavas muižas komplekss, Durbes pils un Mežotnes pils.

3. nodaļā tika sniegts Varakļānu muižas raksturojums – tās atrašanās vieta Madonas rajona un Varakļānu pilsētas kontekstā, muižas kompleksa vēstures un pašreizējās situācijas apraksts.

4. nodaļā tika piedāvātas un izvērtētas Varakļānu muižas kompleksa izmantošanas alternatīvas balstoties uz piederību un no tā izrietošas alternatīvas pils ēkas izmantošanai un pārējā muižas kompleksa izmantošanai.

5. nodaļā tika izveidota Varakļānu pils attīstības koncepcija, kurā iekļauts izveidojamās viesnīcas un citu pakalpojumu un papildpakalpojumu apraksts, uzņēmuma struktūras apraksts, definētas mērķauditorijas grupas un sniegti ieteikumi reklāmas un veicināšanas pasākumu veikšanai.

6. nodaļā tika veikta drošību ietekmējošo faktoru analīze – konkurentu izvērtējums, SVID analīze un riska faktoru analīze.

Diplomdarba izstrādes gaitā tika veikti vairāki secinājumi. Vairākās pasaules valstīs, tai skaitā Latvijā, materiālā kultūras mantojuma objekti tiek izmantoti saimnieciskai darbībai, kas veicina to saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Varakļānu muižas pils ir izcils 18. gs. klasicisma stila piemineklis, kas ir salīdzinoši labi saglabājies. Varakļānu muižas kompleksam nav sakārtotas īpašumtiesības, kas apgrūtina finansējuma piesaistīšanu, un tādējādi kavē atjaunošanas darbus. Varakļānu muižas apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm nav vienprātības jautājumā par optimālo kompleksa apsaimniekošanas veidu un attīstību. Varakļānu muižas komplekss ir piemērots tūrisma produkta – naktsmītnes, sabiedriskās ēdināšanas iestādes izveidei un konferenču, svinību organizēšanas pakalpojumu sniegšanai.

Pamatojoties uz secinājumiem, autore izvirzīja vairākus priekšlikumus. Pēc iespējas ātrāk sakārtot īpašumtiesību jautājumu un reģistrēt Varakļānu muižas kompleksu Valsts Zemesgrāmatā. Iesaistīt vietējo sabiedrību Varakļānu muižas kompleksa attīstības alternatīvu izvērtējumā, lai samazinātu iespējamo pretestību. Īstenot Varakļānu muižas kompleksa attīstību tā, lai tā kļūtu par pozitīvo kultūras mantojuma apsaimniekošanas piemēru.


Vēlos saņemt ziņas e-pastā  
Sūtīt draugam  
 

Pagaidām vēl neviens komentārs nav saņemts!
Vārds ieraksti rezutātu:

Jūsu komentārs (komentāri, kas neatbilst morāles normām, tiks dzēsti) 
Reklāma

All rights reserved © 2002 - 2015 www.europa-tourismus.de | Design & maintenance © 2000 - 2015 1st-studio.com 3saules

My status Latvijas Reitingi Rambler's Top100

webstatistics
webstatistics
ViA-2007-diplomdarbs: Laura Ose „Varakļānu muižas kompleksa tūrisma attīstības koncepcija“ |
Travel RSS