start

LV LT | DE RU EN
Ziņas Foto Semināri Travelnews.lv Abonēt!
Info serviss
Baltijas ziņas
Pasaules ziņas
Intervijas
Pārdošana
Bizness
Reklāmraksti
PROFESIONĀĻI
Gada cilvēks tūrismā
Sludinājumi
Tūrisma termini
Par mums
Par mums
Curriculum Vitae
ABONĒŠANA
Reklāma
Kontakti
Autortiesības
Home
 

ViA-2007-diplomdarbs: Līga Orupa „Vidzemes rajonu pašvaldību loma tūrisma mārketinga

(skatīts - 5126x)

KOPSAVILKUMS

Diplomdarbs „Vidzemes rajonu pašvaldību loma tūrisma attīstībā Vidzemē” tika izstrādāts ar mērķi apzināt Vidzemes rajonu pašvaldību lomu tūrisma mārketinga attīstībā Vidzemē.

Darba rezultāti tika apkopoti 4 nodaļās: 1. nodaļa „Teritoriālās struktūras tūrismā un vietas mārketinga nozīme”. Apakšnodaļā 1.1. „Teritoriālās struktūras tūrismā” tiek aplūkots tūrisma teritoriālo struktūru iedalījums, to nesakritība ar administratīvi teritoriālajām struktūrām un kā tas var ietekmēt tūrisma nozari. Apakšnodaļā 1.2. „Vietas mārketinga nozīme” tiek aplūkots vietas mārketinga jēdziens, ko tas sevī ietver un tā nozīmīgums tūrisma attīstībā.

2. nodaļa „Pašvaldību, kā arī citu Latvijas administratīvi teritoriālo struktūru pārvaldes rīcības tūrisma mārketinga jomā”. 2.1. apakšnodaļas „Latvijas administratīvi teritoriālās struktūras” ietvaros tiek aplūkots teritoriālo struktūru iedalījums Latvijā. Apakšnodaļā 2.2. „Latvijas reģionālā politika tūrisma un vietas mārketinga jomā” tiek apskatītas jaunākās tendences reģionālajā tūrisma mārketinga politikā. Apakšnodaļa 2.3. „Rajonu pašvaldību kompetences, ietekme un rīcības tūrisma mārketinga jomā Latvijā” atspoguļo pašvaldību darbību juridisko pamatu un aspektus, tādējādi parādot pašvaldību kompetences, ietekmi un rīcības, kas ļauj pašvaldībām ietekmēt tūrisma mārketinga attīstību pašvaldības pārziņā esošajās teritorijās.

3. nodaļa „Vidzemes rajonu pašvaldību ietekme tūrisma mārketinga attīstībā Vidzemē”. Apakšnodaļa 3.1. „Vidzemes rajonu pašvaldību ieguldījums tūrisma mārketinga attīstībā pašvaldībā un Vidzemē kopumā” ir veidota kā pārskats par astoņu (Alūksnes, Gulbenes, Limbažu, Valkas, Valmieras, Ogres, Cēsu, Madonas) rajonu pašvaldību veiktajiem darbiem tūrisma mārketinga uzlabošanā attiecīgajos rajonos, gan Vidzemē kopumā. Tā tika veidota analizējot pašvaldību dokumentus, informatīvos materiālus un intervējot attiecīgo pašvaldību vadošos darbiniekus. Savukārt apakšnodaļa 3.2. „Vidzemes pašvaldību sadarbības organizācijas mārketinga jomā” aplūkotas trīs biežāk minētās (pēc pētījumā iegūtajiem rezultātiem) Vidzemes pašvaldību sadarbības organizācijas tūrisma mārketinga veicināšanā reģionā – Vidzemes attīstības aģentūra (turpmāk tekstā VAA), Vidzemes Tūrisma asociācija (turpmāk tekstā VTA), Vidzemes Augstskola (turpmāk tekstā ViA) – šo organizāciju darbība, ieguldījums, nozīme un realizētie projekti tūrisma mārketinga veicināšanā.

4. nodaļa „Pētījums” tika veikts divās fāzēs: 1. „Pētījuma pirmā fāze – Vidzemes rajonu TIC darbība Vidzemē” un 2. „Pētījuma otrā fāze – Vidzemes rajonu pašvaldību ieguldījums tūrisma un tūrisma mārketinga attīstībā Vidzemē”. Pētījums tika veikts, lai noskaidrotu esošo situāciju pašvaldību un Tūrisma informācijas centru (turpmāk tekstā TIC) attiecībās, kas atspoguļo cik lielā mērā pašvaldības ir ieinteresētas tūrisma mārketinga attīstībā Vidzemē un kāda ir pašvaldību loma no pašvaldību vadošo darbinieku redzespunkta. Pētījums balstīts uz telefonintervijām, kas sevī iekļauj datu apstrādi un analīzi.

Diplomdarba noslēgumā tika apkopoti galvenie secinājumi:

1. Būtisks trūkums tūrisma nozares attīstībā ir valsts realizētā administratīvi teritoriālā politika, kas saprotams ar pašreizējo dalījumu plānošanas reģionos Latvijā, jo tūrisma teritoriālās struktūras atšķiras no administratīvajām struktūrām, kā rezultātā ir nevienlīdzīga finansiālo resursu sadale un attīstība reģionos.

2. Tūrisma un tūrisma mārketinga attīstību kavējošs aspekts ir likumdošanas nepilnības, jo nav noteiktas pašvaldību funkcijas tūrisma jomā līdz ar to tūrisma un tūrisma mārketinga attīstība ir rajona padomes un vietējo pašvaldību brīvprātīgā funkcija.

3. Nav iespējams runāt par veiksmīgu mārketinga darbību Vidzemē, ja lietas tūrisma jomā pašos pamatos nav sakārtotas. Tā rezultātā viss, ko dara Vidzemes rajona pašvaldības tūrisma mārketinga jomā kopumā ir haotisks, īslaicīgs, sadrumstalots, bez kopsakarībām un ilgtspējības.

Balstoties uz secinājumiem autorei radās sekojoši galvenie priekšlikumi:

1. Lai tūrisms tik mazā valstī kā Latvija kopumā attīstītos veiksmīgi, tad galvenais priekšnosacījums ir veiksmīga sadarbība starp visām tūrismā iesaistītajām pusēm un kopīgi pārdomāta, koordinēta un saskaņota tūrisma likumdošana un tūrisma politikas veicināšana gan vietējā, gan reģionu, gan valsts līmenī.

2. Kad tiks sakārtotas teritoriālās un likumdošanas nepilnības būs iespējams runāt par veiksmīgu tūrisma nozares attīstību un tikai tad par pilnvērtīgu tūrisma mārketinga attīstību.

3. Skaidri definēt un izveidot vienotu modeli pašvaldību lomu un kompetenču noteikšanā tūrisma nozares attīstībā un veicināšanā, jo katrai rajona pašvaldībai ir jābūt skaidram redzējumam par tūrisma attīstību savā pašvaldībā tādējādi arī nosakot, kas ir atbildīgs par tūrisma veicināšanu konkrētajā pašvaldībā.


Vēlos saņemt ziņas e-pastā  
Sūtīt draugam  
 

Pagaidām vēl neviens komentārs nav saņemts!
Vārds ieraksti rezutātu:

Jūsu komentārs (komentāri, kas neatbilst morāles normām, tiks dzēsti) 
Reklāma

All rights reserved © 2002 - 2015 www.europa-tourismus.de | Design & maintenance © 2000 - 2015 1st-studio.com 3saules

My status Latvijas Reitingi Rambler's Top100

webstatistics
webstatistics
ViA-2007-diplomdarbs: Līga Orupa „Vidzemes rajonu pašvaldību loma tūrisma mārketinga |
Travel RSS