start

LV LT | DE RU EN
Ziņas Foto Semināri Travelnews.lv Abonēt!
Info serviss
Baltijas ziņas
Pasaules ziņas
Intervijas
Pārdošana
Bizness
Reklāmraksti
PROFESIONĀĻI
Gada cilvēks tūrismā
Sludinājumi
Tūrisma termini
Par mums
Par mums
Curriculum Vitae
ABONĒŠANA
Reklāma
Kontakti
Autortiesības
Home
 

ViA-2007-diplomdarbs: Elīna Gavariņa "Latvijas tūrisma mārketinga izvērtējums"

(skatīts - 15716x)

KOPSAVILKUMS

Diplomdarbs „Latvijas tūrisma mārketinga izvērtējums” izstrādāts ar mērķi veikt Latvijas tūrisma mārketinga analīzi, iekļaujot gan stratēģiskā, gan citu mārketinga aktivitāšu izvērtējumu. Autore pētījumā koncentrējās uz mārketinga pasākumiem ārvalstīs, kas vērsti uz ienākošā tūrisma attīstību un Latvijas tūrisma iespēju popularizēšanu ārvalstīs.

Diplomdarba tēmas aktualitāti nosaka gan Latvijas tūrisma institūciju aktīvāka darbība šajā jomā, gan ietekmīgākās tūrisma organizācijas pasaulē – Apvienoto Nāciju Pasaules tūrisma organizācijas – rīkotās konferences un semināri par galamērķu stratēģisko mārketingu, kurās diskutēts par mārketinga nozīmīgo lomu tūristu galamērķa attīstībā. Ir pagājis pirmais Tūrisma attīstības valsts aģentūras Mārketinga stratēģijas 2006. – 2010. gadam operacionālais gads, kas ļauj vērot pozitīvas attīstības tendences Latvijas tūrisma mārketingā.

Darba izstrādē autore izmantoja kvalitatīvo pētījumu metodi. Tika analizēti Latvijas tūrisma plānošanas dokumenti un veikts plašs teorijas apskats par tūrisma galamērķa konkurētspējas un pievilcības noteicošajiem faktoriem. Tūrisma attīstības valsts aģentūras veiktās mārketinga aktivitātes tika salīdzinātas ar mārketinga teorijas nostādnēm. Lai gūtu Latvijas tūrisma ekspertu viedokli par TAVA darbību, autore veica mērķgrupas intervijas.

Diplomdarba struktūra sastāv no 5 nodaļām, bet katrai no tām pakārtotas vēl vairākas apakšnodaļas.

Ievadā tika raksturota tēmas aktualitāte, pamatojums, kā arī tika formulēts darba mērķis un uzdevumi un nosauktas darbā izmantotās pētījumu metodes.

Pirmajā nodaļā darba autore pētījusi tūristu galamērķa konkurētspēju un pievilcību un to noteicošos faktorus, kur secināja, ka tūrisma mārketings ir viens no konkurētspēju un pievilcību ietekmējošiem faktoriem.

Otrajā nodaļā tika analizēta ne tikai Latvijas, bet arī pasaules desmit vadošo galamērķu tūrisma pārvalde un organizācija. Tūrisma institucionālajiem resursu mērķtiecīgai darbībai ir liela loma veiksmīgā tūrisma attīstībā valstī.

Trešajā nodaļā pētīts stratēģiskais galamērķa mārketings. Tika analizēts stratēģiskā mārketinga plānošanas process, stratēģiju līmeņi un apskatīti nozīmīgākie Latvijas tūrisma stratēģiskie dokumenti. Autore veica arī TAVA mārketinga stratēģijas 2006-2010. g. analīzi, to veicot pa stratēģiskās plānošanas posmiem.

Ceturtajā nodaļā tika izvērtētas TAVA veiktās mārketinga aktivitātes mērķa tirgos - tūrisma zīmola attīstība, dalību starptautiskajos tūrisma gadatirgos, sabiedrisko attiecību nozīmību, tūrisma reklāmas un informatīvo materiālu izdošanu, reklāmu plašsaziņas līdzekļos, tūrisma portālu http://www.latviatourism.lv/, Latvijas tūrisma biroji ārvalstīs un citus mārketinga pasākumus. Tika ņemts vērā arī valsts finansējums tūrisma mārketingam.

Piektajā nodaļā tika veikta ekspertu interviju kopsavilkums un analīze.

Diplomdarba nobeigumā tika izdarīti secinājumi un priekšlikumi Latvijas tūrisma mārketinga efektivitātes palielināšanai.


Vēlos saņemt ziņas e-pastā  
Sūtīt draugam  
 

Pagaidām vēl neviens komentārs nav saņemts!
Vārds ieraksti rezutātu:

Jūsu komentārs (komentāri, kas neatbilst morāles normām, tiks dzēsti) 
Reklāma

All rights reserved © 2002 - 2015 www.europa-tourismus.de | Design & maintenance © 2000 - 2015 1st-studio.com 3saules

My status Latvijas Reitingi Rambler's Top100

webstatistics
webstatistics
ViA-2007-diplomdarbs: Elīna Gavariņa "Latvijas tūrisma mārketinga izvērtējums" |
Travel RSS